Scenografia UMCS

Interpretacja artystyczna liter, rozumianych jako kształt, przedmiot, znak, który może [...]