• Czarno-białe zdjęcie przedstawiające kobietę palącą papierosa.
  • Fotografia przedstawiająca Zamek lubelski sprzed kilkudziesięciu lat.
  • Jedna z fotografii na wystawie Ożywione kadry - projekcje autorstwa Bartka Polaka oraz zdjęcia Romana Krawczenko

Ożywione kadry

Edycja 2022
Bartłomiej Polak, Roman Krawczenko, Edward Hartwig (1909-2003)

 

Wszyscy zapewne doceniamy urok szlachetnych fotografii. Tym razem mogliśmy wejść w ich przestrzenie. Dzięki uprzejmości Pani Ewy Hartwig-Fijałkowskiej na jednym ekranie zobaczyliśmy zdjęcia Edwarda Harwiga, zaś na drugim, dzięki animacji komputerowej, ożyły fotografie Romana Krawczenki.