• Czarno-białe zdjęcie przedstawiające kobietę palącą papierosa.
  • Fotografia przedstawiająca Zamek lubelski sprzed kilkudziesięciu lat.
  • Jedna z fotografii na wystawie Ożywione kadry - projekcje autorstwa Bartka Polaka oraz zdjęcia Romana Krawczenko

Animated frames

2022
Bartłomiej Polak
Roman Krawczenko
Edward Hartwig (1909-2003)

 

Appreciate the allure of ancient, noble photographs. This time, we could enter them. On one screen we had a photo by Edward Hartwig courtesy of Ewa Hartwig-Fijalkowska, and on the other, thanks to computer animation, we could observe how Roman Krawczenko’s photos came to life.